Jezus volgen: Leven voor God, geven om mensen

Jezus volgen: Leven voor God, geven om mensen

Jezus volgen: Leven voor God, geven om mensen

Jezus volgen: Leven voor God, geven om mensen

Geen nieuws in deze lijst:

Preekrooster

26 oktober 2014

9:00 uur, ds. T.P. Nap (O)

Bevestiging ds. Poortinga:
11:00 uur, ds. T.P. Nap (W)

Intrededienst:
15:00 uur, ds. P. Poortinga

Alphacursus

Alphacursus over levensvragen

lees meer...

Avondmaalsvieringen