Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

De Schuilhof


Wat geloven christenen
Christenen geloven dat er één God is. Hij is de enige, ware, niet te doorgronden, oneindige en almachtige grondlegger van alles wat leeft. Wij geloven dat alles is in God en alles is door God. Dus heel het leven komt van God. Deze God kennen we door het regeren van Zijn schepping en Hij maakt zich bekend in zijn Heilig en Goddelijk woord "De Bijbel", ofwel evangelie, wat "Blijde boodschap" betekent.

Christenen geloven één God waarin drie personen zijn maar welke geheel één is. Namelijk God als de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. De Vader is de oorsprong, de Zoon is de vermenselijking van God. En De Heilige Geest is de eeuwige Goddelijke kracht en macht.

God eist van ons dat wij Hem liefhebben met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze krachten. Én dat wij onze naaste (=medemens) liefhebben als ons zelf.

Lid van de kerk
De Vrijgemaakte kerk van Zeewolde bestaat uit een grote groep leden. Onder leiding van de predikanten en de kerkenraad vormen de leden samen een hechte gemeenschap. Een nauwe samenwerking om elkaar te helpen en te stimuleren tot het eren van God en tot opbouw van je geloof. Omdat het 'elkaar kennen' en 'naar elkaar omzien' in zo'n grote gemeente moeilijk is, is de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk Zeewolde verdeeld in twee secties. Deze secties zijn op hun beurt weer onderverdeeld in kleine wijkgroepen. In de kerk en in die wijkgroepen valt dan ook heel wat te beleven. Zo wordt er onderwezen in de Bijbel op Bijbelstudieverenigingen en cathechisaties. Zijn er (kinder-) koren en muziekgroepen, is er een seniorenclub en noem maar op. Bovendien organiseert een keur aan aparte commissies allerlei aktiviteiten voor jong en oud.

 
De kerken zijn verplicht gegevens te publiceren om de ANBI (Algmeen Nut Beoogende Instelling) status te behouden. Dit is nodig voor de gemeenteleden van de kerk zodat zij giften kunnen opgeven bij de belastingaangifte.

De gegevens van de kerken binnen het kerkverband zijn verzameld op de GKV website. Algemene informatie hierover is te vinden op ANBI GKV website.

De gegevens van Zeewolde zijn direct te vinden op: ANBI Zeewolde.