Avondbijeenkomst, ds. Kees Smit

5 februari 2023
18:30 tot 19:30

Bijeenkomst rond de Bijbel

5 februari 2023
18:30 tot 19:30
Locatie
Het Kruispunt
Gedempte Gracht 1
Zeewolde

Bijeenkomst rond de Bijbel

Thema: Romeinen 5 t/m 8

Op zondagavond 22 januari hebben we in een leerdienst de eerste vier hoofdstukken van de brief aan de Romeinen bekeken. 
Een grimmige analyse van ons als mensheid met een bevrijdende ommekeer: 
21.Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om: 22God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven. En er is geen onderscheid. 23Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, 24en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. 

Op zondagavond 5 februari gaan we verder met de hoofdstukken 5 tot en met 8. Wat betekent dit alles voor jou en mij als vrijgesproken mensen? Als je er bij wilt zijn vraag ik je om voorafgaand aan die dienst zelf alvast Romeinen 5 tot en met 8 te lezen. 
Tot ziens op 5 februari om 18:30 uur in Het Kruispunt!


Locatie
Het Kruispunt
Gedempte Gracht 1
Zeewolde