Week van gebed

21 januari 2020
19:00 tot 19:45

Van 19 t/m 26 januari 2020 wordt internationaal de “Week van Gebed” gehouden.

21 januari 2020
19:00 tot 19:45
Website

Van 19 t/m 26 januari 2020 wordt internationaal de “Week van Gebed” gehouden.

Malta heeft dit jaar het grote voorwerk gedaan en geïnspireerd door de “Buitengewone” vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

Iedere avond wordt dit onderwerp door één van de deelnemende kerken verder uitgediept en worden we deze week bij elkaar als broeders en zusters uitgenodigd.   

  • Maandag     EGZ, “t Wold, Kluunpad 15
  • Dinsdag       GKV “de Schuilhof”, Elzenlaan 2
  • Woensdag   Christen Gemeente, “Open Haven”, Kerkplein        
  • Donderdag  NGK “het Kruispunt” Gedempte Gracht
  • Vrijdag         RKK, “Open Haven”,  Kerkplein
  • Zaterdag      PG “Open Haven”, Kerkplein 

Op de aanvangszondag (19 januari a.s.) wordt indien mogelijk in elke deelnemende kerk gepreekt over dit thema.

De gebedsavonden zijn van 19:00 tot 19:45 uur en iedereen, jong & oud, is van harte welkom!