Inloggegevens aanvragen

Laatste nieuws
  • Nu allerlei dingen weer op gang komen is het ook weer bijna zomervakantie. De werkgroep gemeenteleven is weer bij elkaar geweest. Ondanks allerlei beperkingen doen we ons best om een aantal activiteiten door te laten gaan waarbij we elkaar kunnen ontmoeten.
  • Als gemeente van de GKv Zeewolde vinden wij het altijd fijn om gasten in de diensten te ontvangen, samen met elkaar zingen en bidden is belangrijk. Maar i.v.m. de pandemie waarin wij zitten, dienen wij de voor ons vanzelfsprekende gastvrijheid aan te passen aan de richtlijnen die door de overheid worden gegeven.
  • Met anderen op zoek naar de zin van het leven! Tijdens elf interactieve, gezellige, waardevolle bijeenkomsten en een mini-weekend ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen, geen vraag is te gek.
Agenda
Kerkdiensten