FAQ's

Laatste nieuws
  • De gevangenen die vastzitten in de penitentiaire inrichting in Lelystad hebben onze hulp nodig. Hulp in de vorm van herenkleding. Dat meldt Johan Bosboom, de geestelijk verzorger die werkzaam is in deze gevangenis.
  • D.V. op 1 mei a.s. zullen de NGK en de GKv worden samengevoegd tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK). Deze eenwording willen we als gezamenlijke kerken op 12 mei vieren in de Jacobikerk in Utrecht. Daarnaast roepen we plaatselijke kerken op om in de eredienst op 14 mei op gepaste wijze aandacht aan te besteden aan eenheid, herstel en samen kerk-zijn in Gods wereld.
  • De week voorafgaand aan Pasen wordt in de kerk de “Stille Week” genoemd. In die week staan we stil bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest.
Agenda
Kerkdiensten