Inloopochtenden

Wekelijks op wisselende dagen is er gelegenheid voor ontmoeting in de kerk. Op een laagdrempelige manier is er zo de mogelijkheid als broers en zussen ook door de weeks elkaar even te spreken en contact te hebben. Maar ook is het mogelijk je buren of bekenden mee te nemen, mensen uit de buurt van de kerk kunnen binnen lopen, om zo ook ons daar te ontmoeten.

De kerk als ontmoetingsplaats.

Inloopochtenden

Deze momenten, ook wel koffieochtenden genoemd, zijn beurtelings op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 10 tot ongeveer 12 uur. Iedereen is vrij om tussen deze tijden langs te komen. Er wordt koffie of thee geschonken en er is limonade voor de kinderen. Ook is er speelgoed voor de kleintjes.

Wilt u weten wanneer het eerstvolgend moment is? Kijk dan in onze agenda. Hopelijk tot gauw!