Aanvangstijden

Laatste nieuws
  • Met de huidige economie, is het voor veel mensen lastig om rond te komen. We willen hieraan een steentje bijdragen door een kinderkledingbeurs te organiseren. De opbrengst van de beurs zal gaan naar de Arme kant van Zeewolde (stichting AKZ).
  • Het IDPZ is misschien bekend van acties voor de dorpsgenoten die het niet breed hebben, maar het platform is ook een schakel tussen de gemeente en andere kerken in Zeewolde. Zo ontvingen we, via de diaconie van de PGZ, het bericht dat ongeveer de helft van de doelgroep die energietoeslag mag aanvragen, dat nog niet heeft gedaan. In dit bericht wordt meer uitleg gegeven en doen we een oproep aan iedereen om hun netwerk hierop te bevragen.
  • Op 28 april jl. werd een grote hoeveelheid kleding bij ons in PI Lelystad gebracht, bestemd voor mensen die hier gedetineerd zijn. Wij – en zij vooral! – zijn daar erg blij mee! Het komt maar al te vaak voor dat mensen hier binnenkomen met alleen de kleding die ze al droegen, soms zelfs zonder schoenen. Soms wordt er dan na een paar dagen wel iets gebracht als mensen familie of anderen buiten hebben. Maar vaker zijn ze aangewezen op de kleding die hier in voorraad is.
Agenda
Kerkdiensten